METER MIX® Systems

Naše systémy zpracovávají polyuretany, epoxidy, silikony, maziva i oleje – máme obrovský záběr materiálů. Zjistěte, jestli už dávkovaly i ten Váš!

METER MIX® je světový výrobce a dodavatel dávkovacích a směšovacích systémů na zpracování jedno či dvoukomponentních materiálů. Naše systémy jsou schopny dávkovat polyuretany, epoxidy, silikony, polysulfidy, polyestery, metakrylátové pryskyřice, maziva a oleje. Vybavením METER MIX® se dá řešit  široká škála aplikací, ať se jedná o lepení, utěsňování, zalévání, vylévání forem anebo nanášení housenkou.

Náš tým vždy úzce spolupracuje jak se zákazníkem, tak i s dodavateli, aby zajistil, že na každou jednotlivou aplikaci nabídne nejlepší aktuálně dostupné řešení.